بزودی

جذب ایده های ناب برای تجاری شدن و همچنین جذب سرمایه برای رشد بالا با ایده های ناب تجاری از طریق سامانه ایده های الف تا ی و مشاوره مستقیم دکتر عباس افتخاری.

مشاوره

مشاوره، ارتباط، ایده پردازی و هدایت سرمایه

مکاتبه