• 6 بعد از ظهر - 9صبح

آدرس: تهران،خیابان کارگر شمالی،خیابان 16 ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،ساختمان مرکزی،دفتر132،شرکت دانش بنیان هنر مهندسی قرن
تلفن: 77304994-02177306285
تلفن: 86094291-02186093211
ایمیل: info@atozidea.com .