اسب سیاوش

اثر مذکور سر اسبی است که در حالت خاصی رو به رفتن دارد و به سبک رئال کار شده و از مواد پلیمری- معدنی و فلزی که مخلوطی یکدست را ساخته اند ریخته شده است.

نظر دهید

15 + 14 =

This post is also available in: English